PhDr. Katarína Szabados (Filasová)

Semináře praktické filozofie - Principy života® 

Znáte třeba momenty, kdy jste přesvědčeni, že byste něco měli či neměli udělat, například:

Měl bych jít spát včas.
Už bych si neměla dávat další dort.
Měla bych být trpělivější s dětmi.
Už bych se měl pustit do toho projektu.
Neměl bych si znovu vybírat stejný typ partnerky.
Neměla bych být nervózní.
Neměl bych tak vybuchovat ale být v klidu.
Měla bych víc cvičit.

….ale skončíte u něčeho zcela jiného?

Jste naštvaní, jak je to možné?
Tolikrát jste si řekli, že už to příště uděláte jinak a ZASE TA STEJNÁ CHYBA?

Ne, nejste hloupí, ignoranti ani nepoužitelní, jak by vás možná mohlo napadnout, ba dokonce ani nemáte slabou vůli.
Jediný problém, který máte je, že vaše životní filozofie není funkční.

Co to znamená?

Možná si myslíte, že filozofie je něco abstraktního, co nemá s každodenním životem nic společného. To je OBROVSKÝ OMYL. Každý z nás má svoji životní filozofii! Životní filozofií každého z nás je to, co od A až do Z řídí naše kroky a všechna naše rozhodnutí. Jen se nad tím zamyslete:

Asi nebude překvapivé, že ani na jednu z uvedených otázek neexistuje „správná“ odpověď. Každý takové situace totiž vnímáme a vyhodnocujeme jinak. A to jak je vyhodnocujeme, vychází právě z naší vlastní životní filozofie. Tedy z našich představ o tom, jak svět funguje, z našich názorů na to, co je správné, zdravé, morální a co naopak ne. Je to náš výchozí rámec, na základě kterého vnímáme svět, a podle kterého děláme veškerá svá vědomá, ale i neuvědomovaná rozhodnutí.

Vybíráme si podle něj: 

Věty v závorkách jsou ukázkou vnitřního rozhovoru, který v nás probíhá ve chvíli, kdy děláme rozhodnutí. Někdy proběhne tak rychle, že ho ani nestačíme zaznamenat, ale přesto se podle něj řídíme. Tím se však můžeme připravit o příležitosti, které by pro nás mohly být zajímavé a užitečné, nebo se naopak pustíme do věcí nepříjemných nebo i bolestných. A to vše z jediného důvodu – naše životní filozofie neodpovídá našemu skutečnému vnitřnímu nastavení, našim opravdovým přáním, touhám a potřebám, ale ani tomu, jak svět okolo nás doopravdy funguje.

Jak je to možné?

Filozofie neboli obraz, který máme vytvořený o sobě, o vztazích, o světě kolem nás, totiž vzniká postupně od našeho narození. Začali jsme ho vytvářet v době, kdy jsme ještě neměli rozvinuté kritické myšlení. Sami jsme si vytvořili představy o tom, jak co funguje, co se má a co se nemá, co je třeba udělat, abychom byli šťastní, měli dobré vztahy, byli zdraví

Některé tyto představy vycházejí z našich zkušeností, jiné staví na tom, co nám o světě a jeho fungování řekli ostatní - rodiče, prarodiče, kamarádi, paní učitelky, ale i časopisy, seriály, billboardy atd. Proto náš obraz o světě a jeho fungování je pak mnohdy pěkný mišmaš a některé jeho části mohou být dokonce protichůdné. Jako ty v příkladech na začátku této stránky.

Jak seminář probíhá?

Součástí semináře jsou přednášky, které se snaží postihnout nějaký obecný princip lidského fungování. Jako příklad můžeme uvést komunikaci. Aby komunikace fungovala, je třeba používat několik zásadních principů, jako např. respekt k sobě i druhým, schopnost jasně vyjádřit svůj názor, otevírat konflikty, stavět hranice, nebojovat o to, kdo má pravdu, spolupracovat s ostatními atd. Principy, které na první pohled vypadají jasně a samozřejmě, ale ne každý je ve svém životě používá tak, aby mu dobře fungovaly.

Po každé přednášce, kdy si o jednotlivých principech povíme, studenti ve dvojicích prověřují, zda daný princip používají ke své vlastní spokojenosti (naučí se základy koučinku). Nikdo vám nebude říkat, co a jak má být, jak se má co dělat „správně“, protože ve většině situací žádné obecné/ univerzální „správně“ neexistuje. Člověk se ale vždy může rozhodnout tak, aby to bylo „správně“ pro něj. To ale v sobě musí mít jasno, musí vědět, co chce, o co mu jde, kam směřuje, jaké jsou jeho skutečné hodnoty, co má pro jeho život největší cenu a pak může dělat dobrá rozhodnutí. A právě o to nám na seminářích jde. Porozumět sami sobě, udělat si v sobě jasno, utřídit různé zmatky, nejistoty a pochybnosti, které námi zmítají a stát se člověkem s vyrovnanou životní filozofií, která ho povede k úspěšnému a spokojenému životu.

Semináře vedu společně se svým mužem Tamasem. Přednáškové části mám na starosti já, ale osvědčilo se nám, když v různých chvílích přidá svůj mužský úhel pohledu. Společně vám také dokážeme poskytnout daleko širší škálu zpětných vazeb na vaše fungování.

Semináře začínají v 9h ráno a končí první den cca v 18h, další dny pak v 17h. Semináře je třeba absolvovat postupně v pořadí od Principy života 1, nelze je brát na přeskáčku, protože témata na sebe navazují.

Cena semináře je 4000Kč/ 3 dny.

Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit buď mailem, nebo telefonicky, případně pokud máte nějakou konkrétní věc k probrání, můžeme se domluvit na individuální konzultaci.