PhDr. Katarína Szabados (Filasová)

1. Individuální psychologické konzultace

Individuálním konzultacím se věnuji od roku 2002. Zde uvádím orientační přehled problémů, kterými se zabývám, ale seznam zdaleka není úplný. Pracuji totiž tak, že za každým problémem hledám příčinu, podvědomé nastavení a vzorce, které nás ovlivňují tak, že výsledkem je pak vznik daného problému. Ale pointou je vždy najít onu příčinu, takže je celkem jedno, jestli přicházíte kvůli rozvodu, panice či špatným vztahem s dětmi partnera. 

Příklady potíží, které můžete zažívat:

Individuálně lze řešit také mnohá partnerská témata: 

Příklady potíží z pracovní oblasti: 

Mnoho lidí si také klade otázku, jestli jejich problém je dostatečně závažný na to, aby ho měli řešit. Vždyť je kolem tolik lidí, kteří jsou na tom ještě hůř! Nebo si myslí, že k psychologům chodí jen blázni a zoufalci. Já si to nemyslím a přijde mi kolikrát velká škoda, když někdo nechá svůj problém zajít tak daleko, že řešení je pak velmi obtížné. A úplně zbytečně. Jako když dlouho odkládáte návštěvu zubaře a co mohl být začínající kaz vyřešený pastou s vysokým obsahem fluoru, stane se kazem, který zahubí celý zub.

S psychickými problémy je to stejné. Čím déle váháte a odhodláte se zavolat až tehdy, když je situace opravdu vážná, tím delší a náročnější cesta k jeho vyřešení Vás čeká. Na druhou stranu, pořád lepší přijít pozdě, než vůbec, protože dokud je člověk naživu, vždy může udělat něco, aby mu bylo lépe.

2. Partnerské/manželské konzultace

Práce s dvojicemi mi přijde velice užitečná. Díky tomu, že jsou k dispozici úhly pohledu obou partnerů, můžeme mnohem rychleji společně odhalit, co je příčinou problému a najít jak ji řešit. A také, když oba partneři investují do zlepšení vztahu, jde to dvakrát rychleji.

K partnerským konzultacím mohu také přizvat svého muže Tamase, který má stejný sebezkušenostní výcvik jako já. Pak se k mému pohledu na situaci přidá ještě jeho mužský, což mnohdy přinese zajímavé podněty. Cena zůstává i při jeho účasti stejná.

Příklady potíží partnerského charakteru:

Máme ještě zůstávat spolu? 

Partneři také přicházejí, když si nejsou jisti, zda spolu nadále zůstávat. Během konzultací buď najdeme způsob, jak vztah přenastavit tak, aby jim fungoval ke spokojenosti (obou samozřejmě :-) ). A nebo se dost rychle ukáže, že rozdílnost v jejich hodnotách je tak velká, že pokusit se vztah zachránit by stálo obrovské kompromisy na obou stranách, ke kterým navíc mnohdy ani není ochota. To co partneři získají je, že začnou rozumět tomu, proč jim to nefunguje, kde jsou hlavní kameny úrazu a mohou se tedy daleko lépe rozhodnout, jak se situací nadále naloží, zda spolu zůstanou či ne. To je nicméně zcela jejich rozhodnutí, k tomu své klienty nikdy nepoňoukám, moje role je pomoci situaci zmapovat a rozkrýt, nikoli dělat jakákoli rozhodnutí. 

Jak se rozejít

Některé dvojice přicházejí i v bodě, kdy už ví, že spolu zůstávat nechtějí, ale záleží jim na tom, jak rozchod/rozvod proběhne (třeba proto, že mají spolu děti), chtějí se vyvarovat zbytečných bojů. Už jsem několik rozvádějících se páru koučovala a musím říct, že to skutečně bylo ku prospěchu věci. Na spoustě důležitých bodů se dokázali celkem v klidu domluvit a celý proces proběhl daleko rychleji a mnohem méně bolestně. Mnoho rozchodových naschválů totiž vychází z nedostatku komunikace, někdy to začne jedním nedorozuměním, které si partneři pak začnou oplácet, až to vygraduje k mnohdy neuvěřitelným věcem, které ale stejně ubližují oběma partnerům a samozřejmě i jejich dětem. Pokud se nastaví dobrá komunikace, dělat si naschvály pak oběma připadá zbytečné a celý proces je pak daleko konstruktivnější.

Sama mám dvě děti ve střídavé péči a na procesu, kterým jsem prošla s bývalým manželem, jsem se hodně naučila a zjistila jsem, že je možné dosáhnout i věcí, které na začátku vypadají jako naprosto nemožné.   

3. Psychologické konzultace po internetu online - po Skypu, Messengeru

V poslední době s klienty stále více využívám ke konzultacím internet (Skype, Messenger, WhatsApp). Ukazuje se, že konzultace přes obrazovku počítače či telefonu je plnohodnotná. Výhodou je časová úspora, protože není třeba nikam cestovat, a tak klient i já konzultací strávíme pouze čas, kdy spolu hovoříme.

Lidé z této formy konzultace zpočátku mívají obavu, říkají, že je přeci lepší potkávat se osobně. Já jsem tento názor dříve také zastávala, ale čím déle konzultace online provozuji, tím více mi připadá, že v něm v podstatě není rozdíl, jen je třeba si trochu zvyknout.

4. Psychologické konzultace po telefonu

Dokonce i po telefonu se dá problém velice dobře rozebrat. Konzultace po telefonu můžou být samostatné, nebo sloužit jako doplněk ke konzultacím osobním či přes internet. U nich je největší výhodou časová flexibilita, netřeba shánět volnou kancelář s internetovým připojením. O časové úspoře za čas strávený cestou nemluvě. 

5. Učení seminářů

Učím semináře sebezkušenostní filozofie Principy života®. Protože to, co se na těchto seminářích přednáší, mi dává smysl. Sama na ně nadále chodím v rámci vlastního seberozvoje a absolvování každého dalšího kurzu mi přináší rozšíření mého vlastního úhlu pohledu a tím pádem zlepšení jak v soukromém, tak profesním životě. Čím více souvislostí vidím, tím přesněji dokáži poskytnout zpětnou vazbu. Já osobně seberozvoj považuji za celoživotní proces, podle mě se člověk má stále co učit a právě k tomu kurzy Principů života jsou. Člověk má možnost odhalit více souvislostí, o životě, o sobě samém a svých vztazích a pak se dokáže lépe rozhodovat, lépe si svůj život zařídit. Více o seminářích zde.